درآمد

مشاوره به پرونده های مربوط به درآمد در شهرداری ها

  • آیا متقاضی تغییر کاربری هستید؟

  • آیا نسبت به عوارض نوسازی و پسماند ملک خود اعتراض دارید؟

  • آیا طلب شهرداری از شما به کمیسون ماده ۷۷ ارجاع شده است؟

  • آیا برخلاف مندرجاتِ پروانه، پروند شما به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده و به رأی صادره اعتراض دارید؟

  • آیا پرونده بناهای فاقد پروانه پروند های شما به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده و به رأی صادره اعتراض دارید؟

  • آیا شما متقاضی دریافت پروانه ساختمان هستید و نسبت به عوارض اعلام شده از سوی شهرداری اعتراض دارید؟

  • آیا موضوع بناهای احداثی ملک شما به کمیسیون ماده ۱۰۰  منجر به رأی اعاده وضع یا قلع بنا شده و نسبت به رای اعتراض دارید؟

  • آیا شما اقدام به تبدیل قسمتی از فضای ملک خود در کاربری مسکونی بدون اخذ مجوز به تجاری نموده اید و شهرداری اقدام به اخذ رأی انسداد نموده و ملک شما پلمپ شده است و به موضوع اعتراض دارید؟

  • آیا ملک شما توسط شهرداری اعمال ماده ۱۰۱ شده و نسبت به نظریه و قیمت گذاری کارشناس و همچنین میزان سهم شهرداری اعتراض دارید؟

  • و…

درآمد

کارشناسان ما در حوزه درآمد شهرداری آماده ارائه مشاوره به شما هستند

ما چطور به شما کمک می کنیم؟

ما تلاش بسیار کرده ایم تا نوع و مدلِ مشاوره به شما بسیار ساده و کوتاه باشد. کافیست حوزه مشاوره مورد نظر خود را انتخاب کنید تا براساس آن کارشناس مورد نظر به شما معرفی گردد. 

کارشناسانِ ما همواره کوتاه ترین و بهترین مسیر را برای پرونده شما انتخاب و به شما پیشنهاد میکنند و دیگر لازم نیست تا در پیچ و خم های اداری شهرداری ها کلافه شوید.

اگر تاکنون از خدمات ما استفاده کرده اید لطفاً نظر خود را در مورد کارشناس و موضوع مشاوره با مدیریت سامانه در میان بگذارید

زمان خریدنی است