حقوقی

مشاوره به پرونده های مربوط به حقوقی در شهرداری ها

 • آیا شما در زمان احداث بنا اقدام به تجاوز به معبر نموده‌؟

 • آیا شهرداری برای ملک قولنامه ای شما پروانه ساخت صادر نمیکند؟

 • آیا ملک شما در طرح تعریض یا سایر طرح های اجرایی شهر قرار گرفته؟

 • آیا شهرداری مطالبات شما با قرداد های فی ما بین را پرداخت نمیکند؟

 • آیا شهرداری خسارت ناشی از سقوط درخت بر روی خودروی شما را پرداخت نمیکند؟
 • آیا شهرداری برای ملک شما که در کاربری باغات می باشد،پروانه صادر نمیکند؟

 • آیا شهرداری برق محل کسب شما را به دلیل عدم پرداخت عوارض قطع نموده است؟

 • آیا شهرداری شما را به دلیل قطع درخت در ملک خود به دادسرا معرفی نموده است؟

 • آیا شهرداری بابت طلب از شما اقدام به صدور اجرائیه توسط اجرای ثبت نموده است؟

 • آیا شهرداری محل کسب شما را به دلیل استفاده تجاری در کاربری غیر، پلمپ نموده است؟

 • آیا ریشه درختان متعلق به شهرداری (سطح شهر) باعث ورود خسارات به ملک شما شده است؟

 • آیا شهرداری به وظایف خود در خصوص رفع خطر از دیوارهای شکسته و خطرناک عمل نمیکند؟

 • آیا شما نسبت به آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی معترض و به دیوان عدالت اداری شکایت نموده اید؟

 • آیا سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری عوارض قطع درخت توسط شما را خیلی زیاد محاسبه نموده است؟

 • آیا شهرداری محل کسب شما را به دلیل عوارض پسماند به وسیله بلوک سیمانی(نیوجرسی) مسدود نموده است؟

 • آیا شما در زمان تجدید بنا نسبت به عقب نشینی اقدام ننموده اید و کمیسون ماده ۱۰۰ اقدام به صدور رأی قلع بنا نموده؟

 • آیا شهرداری موارد ایمنی را در خصوص پروژه های سطح شهر رعایت نکرده و موجب خسارات مالی و جانی به شما شده است؟

 • آیا شهرداری محل کسب شما را به دلیل عوارض آشغال پیاده رو سد معبر به وسیله بلوک سیمانی(نیوجرسی) مسدود نموده است؟

 • آیا شهرداری پرداخت مطالبات یا مبلغ قرارداد شما را به دلیل قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری پرداخت نمیکند؟

 • آیا شهرداری بدون عقد قرارداد یا مازاد بر قرار داد قبلی انجام کاری را به شما محول نموده؟ ولی پس از تغییر مدیران شهرداری، مطالبات و حق الزحمه شما را پرداخت نمیکند؟

 • و…
حقوقی

کارشناسان ما در حوزه حقوقی شهرداری آماده ارائه مشاوره به شما هستند

ما چطور به شما کمک می کنیم؟

ما تلاش بسیار کرده ایم تا نوع و مدلِ مشاوره به شما بسیار ساده و کوتاه باشد. کافیست آیتم مورد نظر خود را انتخاب کنید تا براساس آن کارشناس مورد نظر به شما معرفی گردد. 

کارشناسانِ ما همواره کوتاه ترین و بهترین مسیر را برای پرونده شما انتخاب و به شما پیشنهاد میکنند و دیگر لازم نیست تا در پیچ و خم های اداری شهرداری ها کلافه شوید.