کمیسیون ماده 100

مشاوره به پرونده های مربوط به کمیسیون ماده 100 در شهرداری ها

  • آیا برخلاف مندرجاتِ پروانه، پروند شما به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده و به رأی صادره اعتراض دارید؟
  • آیا پرونده بناهای فاقد پروانه پروند های شما به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده و به رأی صادره اعتراض دارید؟
  • آیا موضوع بناهای احداثی ملک شما به کمیسیون ماده ۱۰۰  منجر به رأی اعاده وضع یا قلع بنا شده و نسبت به رای اعتراض دارید؟
  • آیا شما در زمان تجدید بنا نسبت به عقب نشینی اقدام ننموده اید و کمیسون ماده ۱۰۰ اقدام به صدور رأی قلع بنا نموده؟
  • آیا شما نسبت به آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی معترض و به دیوان عدالت اداری شکایت نموده اید؟
  • انجام هرگونه توافق در خصوص املاک واقع در طرحهای شهرسازی
  •  

کارشناسان ما در حوزه کمیسیون ماده 100 آماده ارائه مشاوره به شما در موارد بالا هستند

کمیسیون ماده 100
ما چطور به شما کمک می کنیم؟

ما تلاش بسیار کرده ایم تا نوع و مدلِ مشاوره به شما بسیار ساده و کوتاه باشد. کافیست آیتم مورد نظر خود را انتخاب کنید تا براساس آن کارشناس مورد نظر به شما معرفی گردد. 

کارشناسانِ ما همواره کوتاه ترین و بهترین مسیر را برای پرونده شما انتخاب و به شما پیشنهاد میکنند و دیگر لازم نیست تا در پیچ و خم های اداری شهرداری ها کلافه شوید.

زمان خریدنی است