کمیسیون ماده 77

مشاوره به پرونده های مربوط به کمیسیون ماده 77 در شهرداری ها

  • آیا طلب شهرداری از شما به کمیسون ماده ۷۷ ارجاع شده است؟
  • آیا نسبت به نتیجه کمیسون ماده ۷۷ اعتراض دارید؟
  • آیا از مراحل انجام کمیسیون ماده 77 اطلاع ندارید؟
  • آیا میخواهید بهترین نتیجه را در کمیسیون ماده 77 داشته باشید؟
  • انجام هرگونه توافق در خصوص املاک واقع در طرحهای شهرسازی
  • و… 

کارشناسان ما در حوزه کمیسیون ماده 77 آماده ارائه مشاوره به شما هستند

کمیسیون ماده 77 شهرداری ها
ما چطور به شما کمک می کنیم؟

ما تلاش بسیار کرده ایم تا نوع و مدلِ مشاوره به شما بسیار ساده و کوتاه باشد. کافیست آیتم مورد نظر خود را انتخاب کنید تا براساس آن کارشناس مورد نظر به شما معرفی گردد. 

کارشناسانِ ما همواره کوتاه ترین و بهترین مسیر را برای پرونده شما انتخاب و به شما پیشنهاد میکنند و دیگر لازم نیست تا در پیچ و خم های اداری شهرداری ها کلافه شوید.

زمان خریدنی است