ساختمانی

مشاوره به پرونده های مربوط به ساختمانی در شهرداری ها

  • آیا شما متقاضی دریافت پروانه ساختمان هستید؟
  • آیا شما متقاضی دریافت گواهی عدم خلاف، پایانکار هیتید؟
  • آیا شما اقدام به احداث طبقه مازاد بر پروانه ساختمانی نموده اید؟
  • آیا شما اقدام به احداث بنا برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی نموده اید؟
  • آیا تقاضای دریافت پروانه ساختمان در طبقات مازاد بر طرح جامع و تفصیلی شهر هستید؟
  • و…
ساختمانی

کارشناسان ما در حوزه های مربوط به پرونده های ساختمانی شهرداری آماده ارائه مشاوره به شما هستند

ما چطور به شما کمک می کنیم؟

ما تلاش بسیار کرده ایم تا نوع و مدلِ مشاوره به شما بسیار ساده و کوتاه باشد. کافیست آیتم مورد نظر خود را انتخاب کنید تا براساس آن کارشناس مورد نظر به شما معرفی گردد. 

کارشناسانِ ما همواره کوتاه ترین و بهترین مسیر را برای پرونده شما انتخاب و به شما پیشنهاد میکنند و دیگر لازم نیست تا در پیچ و خم های اداری شهرداری ها کلافه شوید.

زمان خریدنی است