انتخاب پنل: 

پلن اول
مشاوره بدون ارسال مدارک پرونده شهرداری

(مشاوره تلفنی پرونده شهرداری)

در این پنل، کارشناسان ما تنها از طریق تماس تلفنی(بدون ارسال مدارک پرونده) به شما مشاوره میدهند.

زمان 40 دقیقه مبلغ 299000 تومان​

پلن دوم
مشاوره با ارسال مدارک پرونده

(مشاوره تلفنی همراه با ارسال مدارک پرونده شهرداری)

در این پنل، کارشناسان ما، علاوه بر تماس تلفنی، مدارک پرونده شما(از طریق واتسآپ) را دریافت میکنند و پس از مطالعه دقیق مدارک پرونده، به شما مشاوره میدهند.

زمان 40 دقیقه مبلغ 699000 تومان

پلن سوم

(پلن مشاوره فوری پرونده شهرداری)

این پلن ویژه مشتریانی است که نیاز به مشاوره فوری دارند. در این پنل، 30 درصد به مبلغ پلن های یک و دو اضافه میشود.

مشاوره بدون ارسال مدارک پرونده شهرداری

مشاوره تلفنی فوری(بدون ارسال مدارک پرونده شهرداری)

زمان 40 دقیقه 389000 تومان

مشاوره با ارسال مدارک پرونده

مشاوره تلفنی فوری(همراه با ارسال مدارک پرونده شهرداری)

زمان 40 دقیقه 909000 تومان

پلن چهارم

(پلن پرونده های VIP)

این پلن ویژه مشتریانی است که میخواهند یک کارشناس زبده، وکالت پرونده را بر عهده گرفته و صفر تا صد پرونده را انجام دهد.

زمان خریدنی است